Seccions

Secció esportiva

Activitats Esportives

El nostre objectiu és dinamitzar els espais exteriors de Sant Jaume, programar activitats esportives que s'avinguin amb el tarannà integrador de la resta de Seccions, les complementin i ajudin a activar la participació dins la Societat Cultural de les persones practicants d'esports col·lectius i de lleure no competitiu.

Volem, a més, obrir un debat intern dins l'entitat per tal d'iniciar un projecte global de definició i remodelació dels espais exteriors, que ajudin, també, a garantir la viabilitat econòmica del Sant Jaume del futur.