Qui som

La nova Junta queda conformada d’aquest manera:

Emma Escolano i Juanola – Presidenta

Eva Gago Duran – Vicepresidenta

Francisco Monleón – Tresorer

Ruth Joseph Munné – Secretària

Ivan Jordana Duran – Vocal

Jordi Màs Lopez – Vocal