Espai de Cinema

Sant Jaume Espai de Cinema fou creat el mes de juny de l’any 2002 com a Secció de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt. Des de llavors fins al maig del 2009 va dur el nom de Cine Club Sant Jaume, canviant a la seva denominació actual a partir d’aquesta data. Al llarg de tots aquests anys fins ara ha realitzat les seves activitats de forma ininterrompuda, sempre mantenint com a seu la sala d’actes polivalent de la Societat Cultural. Els seus estatuts són els que li corresponen com a Secció depenent de l’entitat. I també forma part, com a membre associat, de la Federació Catalana de Cine Clubs.

Les persones que integren i han integrat la Secció durant tot aquest període, tenen com a denominador comú la seva cinefília, es a dir, el seu amor i la seva afecció envers el cinema, una de les arts més importants i reconegudes de la modernitat, i una expressió cultural que, amb gairebé 120 anys d’història, ha marcat la creativitat del llenguatge audiovisual a totes les regions del món. Enguany, formen part del Sant Jaume Espai de Cinema un grup de set persones, havent variat aquest nombre, durant les diferents etapes, des d’un mínim de quatre a un màxim de nou membres. La responsable actual de la Secció, des de 2006, és Eva Gago Duran. Anteriorment ho van estar Amèlia Quílez Cerdà, l’any 2002, i Ernest Corominas Abadal, des de 2003 a 2006.

Vol aconseguir transmetre i difondre el cinema com a fet artístic i cultural, promovent i cobrint la demanda, que es faci a la nostra àrea geogràfica, del cinema d’autor i del cinema que pugui considerar-se dins dels límits de l’acceptable qualitat artística. La frontera entre el cinema-art i el cinema-espectacle es moltes vegades difusa, fent que sovint entrin dins el primer bastants films considerats com a pertanyents al segon en el circuit comercial. La gran potència del cinema per a mostrar, ensenyar, informar, conèixer, transmetre i denunciar farà que els espectadors, també amb l’ajuda dels fòrums, es sensibilitzin, i no només amb la qualitat artística i estètica de les pel·licules, sinó també amb els problemes socials, polítics, econòmics o culturals que aquestes plantegen.

La programació ordinària actual és la projecció d’un llargmetratge cada mes, amb un fòrum posterior que presenta una persona experta convidada o un dels membres de la Secció. El fet de que aquesta periodicitat no sigui més curta es degut a l’elevat preu que s’exigeix pels drets de les pel·licules, al qual és difícil fer front. Els films seleccionats actualment compleixen aquests requisits esmentats de garantia de qualitat cinematogràfica i, a la vegada, també, la condició de que no hagin passat més de tres anys des de la data de la seva producció. Però aquesta programació, evidentment, no ho es tot.

La Secció desenvolupa, al llarg de l’any, moltes altres activitats com són un o dos cicles de tres films de temàtiques concretes en tres dies o setmanes consecutives; cinema a la fresca; cinema infantil; col·laboració en cicles de cinema català; col·laboració en un concurs de curtmetratges; assistència tècnica per a les projeccions d’altres entitats de la població; organització actual d’un curset de tècniques d’interpretació cinematogràfica, etc. En total, doncs, es pot dir que al llarg de l’any la Secció realitza entre vint i vint-i-cinc activitats.